Solveig_horne

Solveig Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Solveig Horne leder departementet ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, kjønnslikestilling, antidiskriminering, forbrukerinteresser og integrering av innvandrere.

Hun har vært stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet siden 2005.

Postadresse NHO

 • Logo
 • Attføringsbedriftene i NHO Service
  Postboks 5473, Majorstuen
  0305 Oslo

 • Tlf: 23 08 86 50
  Fax: 23 08 86 59

 • Besøk oss i Middelthunsgate 27, 4. etasje

   

  © 2001-2013 Attføringsbedriftene i NHO Service