roger_bjørnstad

Roger Bjørnstad

Sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse

Roger Bjørnstad er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han har i en årrekke deltatt aktivt i å videreutvikle og bruke Statistisk sentralbyrås (SSB) makroøkonomiske modeller. Som forskningsleder for makroøkonomi i SSB deltok han i mye av den makroøkonomiske forskningen inntil han begynte i Econ Pöyry i 2011. I 2013 overtok Bjørnstad ansatte og prosjekter innenfor den samfunnsøkonomiske delen av Econ Pöyry. Dette selskapet heter nå Samfunnsøkonomisk analyse.

Blant viktige analyseprosjekter, har han ledet arbeidet for Kunnskapsdepartementet om å framskrive behovet for arbeids­kraft etter ulike utdanningsgrupper.

Postadresse NHO

 • Logo
 • Attføringsbedriftene i NHO Service
  Postboks 5473, Majorstuen
  0305 Oslo

 • Tlf: 23 08 86 50
  Fax: 23 08 86 59

 • Besøk oss i Middelthunsgate 27, 4. etasje

   

  © 2001-2013 Attføringsbedriftene i NHO Service