iJobbdagene 2016

Her finner du en oversikt over noen av dem du møter på iJobbdagene 2016

 • ellefsen

  Per Christian Ellefsen

  Konferansier. Prisbelønt skuespiller som har innehatt en rekke sentrale teaterroller.

  Han er kanskje mest kjent for sin tolknng av Elling i filmene basert på Ingvar Ambjørnsens romaner.

 • Erna

  Erna Solberg

  Statsminister Erna Solberg

  Leder i Høyre siden 2004 og statsminister siden oktober 2013.

 • Solveig_horne

  Solveig Horne

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

  Solveig Horne leder departementet ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, kjønnslikestilling, antidiskriminering, forbrukerinteresser og integrering av innvandrere.

  Hun har vært stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet siden 2005.

 • sigrun_vageng

  Sigrun Vågeng

  Nytilsatt Arbeids- og velferdsdirektør.

  Sigrun ledet ekspertutvalget som gjennomgikk NAV. De leverte sin sluttrapport april 2015.

  Hun har tidligere ledet avdeling for arbeidslivspolitikk i NHO, vært administrerende direktør i Kommunenes Sentralforbund og leder for Statens Institutt for Forbruksforskning.

 • Kristin Skogen Lund

  Administrerende direktør i NHO.

  Skogen Lund er en av de mest sentrale personer i norsk næringsliv. Hun var administrerende direktør i Aftenposten 2004-2007, deretter innehadde hun flere sentrale posisjoner iTelenor frem til 2012, deriblant konserndirektør. Hun ble mer og mer engasjert i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og overtok oppgaven som administrerende direktør i november 2012.

 • pellegrini

  Pellegrino Riccardi

  Som kulturell og kommunikativ brobygger er Pellegrino Riccardi en av Norges absolutt beste tverrkulturelle kommunikasjonseksperter.

  Han fokuserer blant annet på hvordan vi oppfatter oss selv og hvordan andre oppfatter oss. Han tar også opp mulighetene for god kommunikasjon til tross for kulturelle ulikheter.

  Integrering av innvandrere og flyktninger ligger hans hjerte nær.

 • Korme

  Christine Korme

  Direktør i Abelia med ansvar for digitalisering og fornying

  Christine er journalist og tidligere nyhetsanker i TV 2, og har vært utenrikskorrespondent i USA for kanalen. Hun har de siste årene jobbet som kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge før hun startet i jobben i Abelia.

 • Marte

  Marte Gerhardsen

  Leder av Tankesmien Agenda.

  Marte har erfaring fra næringsliv, politikk og hjelpeorganisasjoner. Hun har jobbet som direktør i DNB, generalsekretær i hjelpeorganisasjonen CARE Norge og i Utenriksdepartementet.

 • Terje_Eriksen

  Terje Eriksen

  Daglig leder på Attføringsbedriften Nordtro i Sørkjosen.

  Terje har vært logistikkansvarlig for blant annet matforsyninger til millioner av mennesker ved flyktningekatastrofer i Sudan, Irak og Palestina for Flyktninghjelpen og FN-systemet.

 • torbrekke

  Tor Brekke

  Administrerende direktør i Hero Norge AS.

  Hero Norge har flere tiårs erfaring med flyktningarbeid. I 1987 etablere de det første asylmottaket , og i de påfølgende år har de vært en viktig aktør i utviklingen av det norske mottakssystemet.

  De siste årene har Hero Norge gjennomgått en betydelig utvikling i form av å bruke sin kompetanse om flyktninger på et bredere nedslagsfelt. Aktivitetene er i dag fordelt på de tre virksomhetsområdene: Hero mottak, Hero kompetanse og Hero tolk.

  Hero Norges visjon er å være "Ledende i mangfold".

 • roger_bjørnstad

  Roger Bjørnstad

  Sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse

  Roger Bjørnstad er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han har i en årrekke deltatt aktivt i å videreutvikle og bruke Statistisk sentralbyrås (SSB) makroøkonomiske modeller. Som forskningsleder for makroøkonomi i SSB deltok han i mye av den makroøkonomiske forskningen inntil han begynte i Econ Pöyry i 2011. I 2013 overtok Bjørnstad ansatte og prosjekter innenfor den samfunnsøkonomiske delen av Econ Pöyry. Dette selskapet heter nå Samfunnsøkonomisk analyse.

  Blant viktige analyseprosjekter, har han ledet arbeidet for Kunnskapsdepartementet om å framskrive behovet for arbeids­kraft etter ulike utdanningsgrupper.

 • Eifred_markussen

  Eifred Markussen

  Seniorforsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

  Han har arbeidet med forskning på videregående opplæring i 20 år og har hele tiden fokusert på temaer knyttet til ungdom som ikke følger hovedstrømmen: spesialundervisning, oppfølgingstjenesten, kompetanse på lavere nivå og frafall/bortvalg. Han er regnet som en av Norges fremste forskere på disse områdene.

 • barvik

  Geir Barvik

  Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • sylo

  Sylo Taraku

  Generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering, mangfold)

   

   
 • RøeIsaksen

  Torbjørn Røe Isaksen

  Kunnskapsminister

 • lund

  Gina Lund

  Direktør i Vox

  Gina Lund er direktør i Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Hun var statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i perioden 2009-2013.

 • Logo
 • Attføringsbedriftene i NHO Service
  Postboks 5473, Majorstuen
  0305 Oslo

 • Tlf: 23 08 86 50
  Fax: 23 08 86 59

 • Besøk oss i Middelthunsgate 27, 4. etasje

   

  © 2001-2013 Attføringsbedriftene i NHO Service